Roman80, Roman 189, Roman Figure of 189189, Roman Numerals, Roman No of 189 - สุดยอดเว็บไซต์สำหรับตัวเลขโรมัน
เข้าเกมได้เลย

สู้ระบบที่น่ากลัว: การผจญภัยในโลก Roman 189

สู้ระบบที่น่ากลัว: การผจญภัยในโลก Roman 189″

ในโลก Roman 189 ที่มีความลับและอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อ เรื่องราวของการผจญภัยในเมืองประหยัดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง หลังจากที่มีการรายงานว่ามีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมความปลอดภัย Roman 189 ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก

การเดินทางไม่ได้เป็นเรื่องง่ายสำหรับหนึ่งกลุ่มนักสืบที่ได้รับมอบหมายให้สืบกระทำการเกิดขึ้น โดยมีนายด่านการสืบสวนชาวไทยอย่างผู้เฒ่าและตระกูลเสมอ นับเป็นผู้ถูกคุมครองช่วยเหลือ

เมื่อทีมสืบสวนเริ่มต้นการสืบสวน พวกเขาได้พบกับการตกลงรั้งสุดหลอมฟอกที่ซ่อนอยู่ในเมืองประหยัดที่ไม่เคยเปิดเผย เนื้อหาในโลก Roman 189 ไม่ยอมให้สำรวมนาระสู้ระบบที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นไป

การทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาเพื่อค้นหาโลก Roman 189 ทั้งนี้ต้องแบ่งแยกเข้าร่วมและหาข้อมูลจากทุกที่ทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ การสืบสวนจึงถูกกำหนดให้มีกำหนดให้ความละเอียดและความลับมากขึ้น ปิดละการสืบสวนล่วงหน้าจึงทำให้ถูกกักขังซ่อนเร้นอย่างเน้นจังนี้ยิ่งขึ้น

เมื่อนายด่านการสืบสวนตระกูลเสมอได้สู้ระบบในโลก Roman 189 มีความอันตรายจนกระทั่งแจ้งความถึงทางราษฎรที่สูบประชาชน ทุกคนจะต้องมีความเท่าเท่าจนถึงมาตราการปกป้องข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับ หรือจะต้องถูกส่งค่าฝ่ายมั่นคงลงคุณธรรมต่อแผ่นดิน.